Магнитные пускатели на ток 25А

 

Наименование

Номинальный ток, А

Магнитный пускатель ПМЛ-2100

ПМЛ-2100

25

Магнитный пускатель ПМЛ-2101

ПМЛ-2101

 25

Магнитный пускатель ПМЛ-2110

 ПМЛ-2110

 25

Магнитный пускатель ПМЛ-2140

 ПМЛ-2140  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2160М

 ПМЛ-2160М  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2161М

Магнитный пускатель ПМЛ-2210

 ПМЛ-2161М  

 

 

 

 

ПМЛ-2210

 25 

 

 

 

 

 

25

Магнитный пускатель ПМЛ-2220

 ПМЛ-2220  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2230

 ПМЛ-2230  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2501

 ПМЛ-2501  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2511

 ПМЛ-2511  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2541

 ПМЛ-2541 25

Магнитный пускатель ПМЛ-2561М

 ПМЛ-2561М  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2565(66)М

 ПМЛ-2565(66)М  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2611

 ПМЛ-2611 25

Магнитный пускатель ПМЛ-2621

 ПМЛ-2621  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2631

 ПМЛ-2631  25

Магнитный пускатель ПМЛ-2720

 ПМЛ-2720 25