Магнитные пускатели на ток 40А

 

Наименование

Номинальный ток, А

Магнитный пускатель ПМЛ-3100

 ПМЛ-3100

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3110

 ПМЛ-3110

40

Магнитный пускатель ПМЛ-3140

 ПМЛ-3140

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3160ДМ

 ПМЛ-3160ДМ

40

Магнитный пускатель ПМЛ-3160М

 ПМЛ-3160М

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3161ДМ

 ПМЛ-3161ДМ

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3210

ПМЛ-3210

40

Магнитный пускатель ПМЛ-3210Д

 ПМЛ-3210Д

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3220

ПМЛ-3220

40

Магнитный пускатель ПМЛ-3230

 ПМЛ-3230

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3230Д

 ПМЛ-3230Д

 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3500

 ПМЛ-3500

40

Магнитный пускатель ПМЛ-3510

 ПМЛ-3510  40

Магнитный пускатель ПМЛ-3540

 ПМЛ-3540  40

Магнитный пускатель ПМЛ-3560М

 ПМЛ-3560М  40
Магнитный пускатель ПМЛ-3561ДМ  ПМЛ-3561ДМ 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3610

ПМЛ-3610 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3611Д

ПМЛ-3611Д  40

Магнитный пускатель ПМЛ-3620

 ПМЛ-3620 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3621Д

 ПМЛ-3621Д 40

Магнитный пускатель ПМЛ-3630

 ПМЛ-3630  40

Магнитный пускатель ПМЛ-3631Д

 ПМЛ-3631Д  40

Магнитный пускатель ПМЛ-3720

 ПМЛ-3720 40